شرکت نیلی تجارت دانا
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises
09143339321
info@dana-enterprises.com
ایران - استان آ.غ - شهر تجاری پیرانشهر
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises

credence

دسته بندی محصولات

جهت انتخاب هر محصول روی لینک مورد نظر کلیک کنید تا به صفحه محصول راهنمایی شوید 

Credence Indomechanics India is an Indian organisation specialised into manufacturing of innovative poultry and hatchery automation systems since 2014.
Our Vision and Mission:
To be a synonym brand for Poultry Vaccination Devices and Automation Services.

Be innovative to develop the latest technology in association and assistance of vaccine manufacturers, farm technicians & Veterinarians for the benefit of every poultry stake holder in India and the world.


مجموعه مهندسی مکانیک کردنس ایندو، یک سازمان تخصصی هندی در ساخت خلاقانه سیستم های اتوماسیون جوجه کشی ها و مرغداری های از سال 2014 می باشد.
دیدگاه و ماموریت:
یک برند همگام با خدمات اتوماسیون و ابزارالات واکسیناسیون ماکیان.
خلاق بودن در توسعه اخرین تکنولوژی های همراه و همیار کارخانه های واکسن سازی، تکنسین های مرغداری و دامپزشکان با هدف منافع همه مرغداران در هند و سراسر جهان.