شرکت نیلی تجارت دانا
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises
09143339321
info@dana-enterprises.com
ایران - استان آ.غ - شهر تجاری پیرانشهر
dana-enterprisesdana-enterprisesdana-enterprises

مانیتورینگ کارایی واکسیناسیون اسپری

مقاله و مطلبی آموزشی

مانیتورینگ کارایی واکسیناسیون اسپری

ارزیابی صحت واکسیناسیون اسپری:
آماده سازی واکسن باید یک راهکار معتبر را پبروی کند که شامل موارد زیر است:
1- دست ها باید شسته و کاملا اغشته به ضدغفونی کننده شوند.
2- از ظروف غیر فلزی و تمیز استفاده شود و مطمئن شوید که عاری از هرگونه ردپایی از عوامل عفونی باشند.
3- از سرسوزن و سرنگ های تازه قابل دور ریختن، برای آماده کردن واکسن، استفاده فرمایید، و واکسن را بدون اینکه اجازه تماس با هوا را بدهید آماده کنید.
4- محلول مناسب را با آب سالم، دیونیزه، و مقطر فراهم فرمایید.

سرولوژی:
نمونه برداری خون بعد واکسیناسیون انجام شده در فواصل منظم ( هر هفته )، از تعداد معنی داری از پرندگان ( 20 بال به طور میانگین )، شما را قادر می سازد تا دریافت واکسن را مستند کنید و توسعه سطح انتی بادی های در گردش را ارزیابی کنید. هرچند، چون اسپری بیشتر ایمنی محلی و با واسطه سلولی ایجاد می کند، سرولوژی ممکن است گاهی شواهد معرف کمی را ارایه دهد، در مقایسه با مطالعات کینتیک انجام شده روی ترکیبات واکسن تزریقی.

بافت شناسی:
برخی سویه های واکسن علیه بیماری نیوکاسل هیچ واکنش نایی ایجاد نمی کنند ( به ویژه تکثیر روده ای ویروس )، در حالی انواع دیگر باعث التهاب شدید با خطر واکنش پس از واکسن می شوند. همچنین، بسته به تخفیف حدت سویه واکسن استفاده شده علیه برونشیت عفونی، یا بسته به راه تداخل طبیعی بین بیماری نیوکاسل و ویروس برونشیت عفونی مدیریت می شود، واکنش محلی متفاوت خواهد بود. این اسیب ها قابل نمایش با تکنیک های بافت شناسی است.

ارزیابی یا مانیتورینگ واکسیناسیون:
استفاده از شماره سریال واکسیناسیون، رهگیری راهکار را آسان تر می کند.
شماره سریال باید شامل موارد زیر باشد:
1- تاریخ و زمان، / 2- شماره دستگاه، / 3- وضعیت دستگاه در شروع واکسیناسیون، / 4- نام واکسناتور، / 5- نام برند واکسن، / 6- تاریخ انقضا و شماره بچ، / 7- میزان دوز مصرفی، / 8- تعداد واقعی پرندگان واکسینه شده، / 9- علایم ظاهری، / 10- سرعت واکسیناسیون.

نتیجه گیری:
واکسیناسیون موفق شبیه یک زنجیر است که هر مرحله روی مرحله بعد اثر می گذارد و ممکن است نتایج نهایی ایمن سازی جوجه ها را به خطر بیندازد. در عمل، کنترل واکسیناسیون در جوجه کشی ها شامل انجام در محل، کمک تکنیکال توسط برنامه های آموزشی و برنامه های ممیزی برای مدیران هچری و کارکنان می باشد. در این متن، در دسترس بودن ممیزی و فرم های تشخیص، – جهت بررسی معیارهای مربوط به پروسه واکسیناسیون اسپری، از آماده سازی و کار با واکسن ها، شامل کارایی تجهیزات و خود پروسه واکسیناسیون – بسیار مهم است. این مواد باید جهت پشتیبانی از عمل واکسیناسیون در هچری به هدف رسیدن به یک استاندارد بهینه در کیفیت واکسیناسیون و حفظ مدارک کاری توسعه یابد.
نای طبیعی بعد از واکسیناسیون جوجه های یک روزه با سویه واکسن غیرآسیب زا علیه بیماری نیوکاسل ( بزرگ نمایی 40 برابر )

 

نای با نفوذ لنفوئید و تخریب مژه ها بعد از واکسیناسیون جوجه ها با یک سویه واکسن با گرایش ریه لنتوژن علیه بیماری نیوکاسل قابل مشاهده است ( بزرگ نمایی 40 برابر ).

 

ترجمه و تنظیم: دکتر دانا انوشه، متخصص بهداشت و بیماری های پرندگان
شرکت نیلی تجارت دانا

جهت دانلود فایل پی دی اف دستگاه کلیک کنید

شما می توانید توضیحات را از این قسمت دانلود بفرمایید